Termeni și condiții

Contabilitate Completă > Termeni și condiții

Termeni si conditii

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului www.capera.ro de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.
Site-ul www.capera.ro este proprietatea RBC TAX ACCOUNT SRL ,persoana juridica cu sediul in Bucuresti, Str. Buzoieni, Nr16, Bloc M38, Ap.55 , sector 5, cod postal 051195, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/164/2018 avand CUI 38662404.
Conţinutul furnizat de site-ul nostru este oferit exclusiv cu titlu informativ. Informaţiile au caracter general, serviciile, domeniile de competenţă şi preţurile sale pot suporta modificări fără o notificare în prealabil.
Informaţiile publicate pe site nu reprezintă o ofertă în sine. Deşi ne asumăm responsabilitatea cu privire la acurateţea informaţiilor oferite pe acest site, acestea nu au caracter exhaustiv şi nu sunt în măsură să acopere detaliile şi specificaţiile unei oferte concrete. Toate detaliile legate de colaborarea cu firma noastră se stabilesc ulterior, în urma unei întrevederi, iar serviciile sunt oferite în baza unui contract scris în care sunt stipulate toate detaliile colaborării.
Informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
Respectăm confidențialitatea datelor cu caracter personal ale clienților şi utilizatorilor site-ului nostru și ne angajăm să folosim aceste date exclusiv în scopul pentru care ne-au fost încredinţate.
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include: informații de contact (nume, adresă, numărul de telefon, adresa de e-mail) şi datele rezultate din navigarea pe site-ul nostru colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare.
Datele personale vor fi colectate şi prelucrate ȋn mod legal, corect şi transparent pentru a proteja drepturile individuale ale clienţilor sau simplilor utilizatori ai site-ului nostru. Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopul gestionării şi administrării relaţiei contractuale cu clienţii noştri, analizei şi îmbunătăţirii serviciilor noastre şi respectării obligaţiilor pe care le avem.
Ne angajăm să luăm toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea datelor, pentru a preîntâmpina accesul neautorizat la acestea, stocarea sau prelucrarea lor neautorizată.
Ne obligam să nu facem publice, să nu împărtăşim şi să nu vindem unor terţi informații referitoare la datele personale ale clienților şi utilizatorilor site-ului nostru. Prelucrarea datelor cu caracter personal va înceta atunci când acest lucru nu mai este necesar, când vă retrageți consimțământul și nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea lor.
Orice încercare de a accesa datele personale ale utilizatorilor, de a modifica conținutul site-ului nostru sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul, va fi considerată tentativă de fraudă și va fi pedepsită penal conform legislației în vigoare de către autoritățile competente.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic termenii şi condiţiile, pentru a reflecta orice modificări privind modul de utilizarea al site-ului nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu directivele GDPR pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact din site.

Capera.ro foloseste tehnologii de tip cookie necesare pentru buna funcționare a site-ului. Acestea includ personalizări de site sau campanii de marketing și necesita consimțământul tău în vederea prelucrării lor. Vezi Politica de confidențialitate